Sigrid Undsets hage, ca 1924
Bjerkebæk / Opplevelser / Hagen / Historien om hagen

Historien om hagen

Hagen på Bjerkebæk er tilbakeført og gir et bilde av hvordan den så ut på 1930-tallet.

Bjerkebæk har en tidstypisk hage fra 20-tallet, planlagt og utformet av Sigrid Undset. Den stod ferdig i 1925.

Hagen på Bjerkebæk er tilbakeført og rekonstruert, og gir et bilde av hvordan den var da Sigrid Undset var godt i gang med sitt hageprosjekt. Hagen er gjenskapt slik den var midt på 30-tallet, med staudebed, frukthage, urtebed, trapper, murer og grusganger.