Foto: Ian Brodie/ Bjerkebæk

Bjerkebæk museum er åpent i perioden 20. mai til 31. august, og helger i september.

Velkommen hjem til en av våre største forfattere.

Les mer