Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk på Lillehammer
Foto Mark Purnell

Om Bjerkebæk

Bjerkebæk er Sigrid Undsets hjem og dikterverksted like i utkanten av Lillehammer sentrum. Stedet ble åpnet som museum i 2007 og er gjenskapt slik det så ut på 1930-tallet. 

Stiftelsen Lillehammer museum

Stiftelsen Lillehammer museum omfatter friluftsmuseet Maihaugen, Norges Olympiske Museum, Norges Postmuseum og dikterhjemmene Aulestad Bjørnstjerne Bjørnsons hjem og Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem.

Dikterhjemmene

Dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk som var de to dikternes hjem og bosteder i en lengre periode, eies i dag av Staten ved Kulturdepartementet, men forvaltes av Stiftelsen Lillehammer museum.

UNESCO

The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ble etablert i 2004 og teller 180 byer over hele verden. Felles for dem alle, er at de har unike posisjoner på kulturfeltet og at de har et særlig fokus på kreative næringer når de skal forme sin framtid.
Lillehammer har som første by i Skandinavia blitt tildelt status som UNESCO-by innenfor litteratur.Lillehammers historie som kunstnerby går helt tilbake til 1870-årene, da de første koloniene av kunstmalere begynte å etablere seg.

På samme tid flyttet nobelprisvinner Bjørnstjerne Bjørnson inn på Aulestad, der han ble boende i nesten 40 år.

I 1919 tok Sigrid Undset med seg barna og slo seg ned på Bjerkebæk, der hun skrev sin nobelprisbelønte trilogi om Kristin Lavransdatter. Siden har utallige norske forfattere bodd og arbeidet i byen. 
På tampen av mellomkrigstiden ble Nansenskolen etablert på Lillehammer, og siden har den vært et kraftsentrum - både for debatt, filosofi og skrivekunst. I dag er Lillehammer ikke bare friby for forfulgte forfattere, men også sete for Den norske filmskolen og Norsk Litteraturfestival Sigrid Undset-dagene - den største litteraturfestivalen i hele Norden.

Bjerkebæks historie

Bjerkebæk består av flere bygninger: "Røssum" og "Dalseg" som var Sigrid Undset hjem, med "Gjestehuset" - et anneks i hagen. Da Bjerkebæk åpnet som museum i 2007, stod også "Publikumsbygget" ferdig, med billettsalg, museumsbutikk, foredragssal og kafé.

Sigrid Undset selskapet

Sigrid Undset Selskapet er en forening som gjennom sin virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes forfatterskap samt støtte arbeidet med Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.