Publikumsbygget beskjært
Foto: Siv Kjersti Nårstad Skansen / Bjerkebæk

Publikumsbygget

Hovedinngangen til Sigrid Undsets hjem og hage går gjennom publikumsbygget - der det er billettsalg, museumsbutikk og aula.

Publikumsbygget stod ferdig til åpningen av museet i 2007, og er tegnet av arkitekten Carl-Viggo Hølmebakk.

Guds skjønne døtre

Juryen som valgte ut Hølmebakks forslag begrunnet valget med at bygget hadde et svært klart og overbevisende konsept som bygger på en idé om kontrast og konsentrasjon. 

Bygget er en klar grense og skjerm mellom vegen og Bjerkebæk. Gjennom en vakker kurvet glassvegg åpner bygget seg mot hagen og vi får en opplevelse av å befinne oss i naturen.

Guds skjønne døtre er den lyriske tittelen arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk ga bygget. Tittelen er hentet fra et essay Sigrid Undset skrev i Verdens Gang 22. desember 1947.

Bygget

Publikumsbygningen er plassert ovenfor Bjerkebæk med inngang fra en gruslagt inngangsparti mot Sigrid Undsets veg. Den lange fasaden mot vegen er i mur.

Adkomsten til Bjerkebæk går gjennom murdelen, for så å komme ut i den organisk formede publikumssonen. Herfra kan man skimte de gamle husene gjennom en buet glassvegg og skogen nedenfor.

For å komme ned til Bjerkebæk, må man gå gjennom den gamle hestehamningen og krysse skigarden som markerer grensen mellom det nye anlegget og det opprinnelige dikterhjemmet. De fredede bygningene og hagen får ligge mest mulig urørt.

Aulaen

Aulaen sør i publikumsbygningen har inntil 150 sitteplasser og er flott for foredrag og konserter. Lokalet har store vindusflater mot hagen og de historiske husene. Det går også trapper direkte fra aulaen og ut i hagen. Aulaen ble utvidet i 2019, ved å glasse inn det som tidligere var veranda og med et forbedret lydskille til resten av bygningen. Utvidelsen ble gjennomført med god støtte av Sparebankstiftelsen DnB og Kulturdepartementet.

 

Fasade publikumsbygg fra hagen

Foto: Siv Kjersti Nårstad Skansen / Bjerkebæk

Fasade publikumsbygg fra hagen2

Foto: Siv Kjersti Nårstad Skansen / Bjerkebæk