Bjørka på Bjerkebæk
Foto: Ann Kristin Eggen

Den gamle bjørka på Bjerkebæk

En bjørk kan dessverre ikke leve evig og denne gamle bjørka på Bjerkebæk har fått stå så lenge det var mulig. 

Bjørka var trolig over 150 år gammel da den ble felt. På den biten av stammen som ligger igjen der den gamle sto, kan vi se at den var helt morken og hul innvendig. Som skikken er med kulturhistoriske trær som må gi tapt, har vi latt en del av den ligge igjen, til minne om det flotte treet og til glede for et mangfoldig insektliv på Bjerkebæk.
På stedet der bjørka sto har vi plantet en ny bjørk, hentet fra eiendommen.

På bildet ser vi Sigrid Undset sammen med sine to gode hjelpere Asta Solheim og Mary Andersen. I tillegg de to sønnene hennes Anders Castus og Hans Benedict Undset. Den tredje guttungen er en venn i nabolaget, Magne Evensen.

Les mer om historien om hagen på Bjerkebæk her.