Toppbilde_hagen_bjørn_mølmen.jpg

Foto: Bjørn Mølmen / Bjerkebæk

Hagen

En hage og dens utforming kan i mange henseende gjenspeile hageeierens personlighet, slik er det med Sigrid Undsets hage.

Sigrid Undsets hage ble utformet av den botanikk– og hageinteresserte forfatteren umiddelbart etter at hun kjøpte Bjerkebæk i 1921.

Hele oppbyggingen av hagen i krysningspunktet mellom det historiske og det moderne, fra husenes plassering til murer og plantevalg kan sies å lede sammen til et bilde av Sigrid Undset. Hun skapte en frodig hage med frukt, bær og grønnsaker i tillegg til stauder, roser og løkplanter. 

Å stige inn i Bjerkebæks hage skal være som å komme 70 år tilbake i tid og man når som helst kan regne med å se forfatterinnen selv komme vandrende gjennom hagen.

Hagen på Bjerkebæk er tilbakeført og rekonstruert slik den var på midten av 30-tallet, med staudebed, frukthage, urtebed, trapper, murer og grusganger.

Dagens skjøtsel av hagen gjenspeiler også 1930-tallet. På deler av plenarealet får gresset vokse langt, slik at ulike plantearter og blomster trives der.