Foto: Jan Haug / Bjerkebæk. 

Foto: Jan Haug / Bjerkebæk. 

Foto: Ian Brodie / Bjerkebæk.

Spesielle dørhåndtak

På Bjerkebæk finnes det noen spesielle dørhåndtak. De er av messing og formet som dyr og fugler. Håndtakene er utformet av maleren Alf Lundeby som bodde på Lillehammer fra slutten av 1800-tallet. 

Sigrid Undset kjente Alf Lundeby og andre lillehammermalere fra tida hun bodde i Roma. Disse bekjentskapene var helt klart av avgjørende betydning da hun i 1919 valgte å flytte til Lillehammer.

I et brev fra 1919 skriver Sigrid Undset til forfatterkollega og venninne Nini Roll Anker:

«Det nye huset er blitt så vakkert, at du kan ikke tro det før du har sett det. Stuen og kleven er sånn at jeg kan absolut ikke få det mer præcis efter min smag. I stuen er alt træværk umalt – uten dørene og et indbygget skap i væggen mellom stuen og kleven; de er mørkt rødbrune med grågrønt listværk, et blågrønt felt malt ut med et slags naivt skoglandskap i grågrønt og jernbeslag fra 1780 – dørene fulgte med huset, likesaa peis og vegfast bænk og etpar skap. … Blåaktige marmorerte dører med disse messingklinkene fra Lillehammer som jeg nu også har bestilt til deg…»