Foto: Ian Brodie / Bjerkebæk. 

Foto: Ian Brodie / Bjerkebæk. 

Soverommet

Under arbeidet med Kristin Lavransdatter hadde Sigrid Undset satt seg grundig inn den katolske kirkes liv og lære, slik den var i Norge før reformasjonen, og etter hvert vokste det frem et ønske om selv å tilhøre moderkirken. Sigrid Undset konverterte til katolisismen i 1924.

I soverommet  står bedeskammelen der hun ba flere ganger daglig. Sigrid Undset hadde opplevd hverdagslivet blant katolikkene ved sine to opphold i Italia, og det hadde utvilsomt gjort inntrykk på henne, men fascinasjonen over katolisismen kan spores helt tilbake til barndommen.

Fra hennes soverom kan vi også kikke inn til barna - Anders og Hans - sitt soverom, og vi kan se det flotte amerikanske badeværelset som ble satt inn da det ble lagt inn vann, ca 1930.