logo

Peisestua

I peisestua tok Sigrid Undset i mot forfatterkolleger, trosfeller og journalister, her holdt prestene fra Hamar sine messer, her innbød hun en gang hver jul og hver sommer sine kunstnervenner til fest, og her møtte familien opp i finpussen ved de store høytidene. Men ingen unger løp ubedt inn til Sigrid Undset når de hadde fått skrubbsår på knærne, og de voksne som var husets gjester, holdt seg klokelig unna peisestuen og kleven i "arbeidstiden". (Kilde Nan B. Skille).

Peisestua er innredet helt etter Sigrid Undsets egen personlighet og smak. Foto Jan Haug

Foto Jan Haug