Foto: Ian Brodie / Bjerkebæk. 

Foto: Jan Haug / Bjerkebæk. 

Dagligstua

Dagligstua ligger tømmerhuset som ble flyttet fra gården Røssum i Kvam til Lillehammer i 1918 av Gunnar Hjorth.

Sigrid Undset flyttet inn i 1919, først som leietaker. I brev til Nini Roll Anker skrev hun "... jeg har alle vinduer fulde av roser og pelargonier og oleander og engelske geranier og abutilon og beltehemstjerner og fuksia - slik som her har aldrig potteplantene mine trivdes. Gid jeg kunde bli paa Lillehammer!" (Kilde: Nan B. Skille - Innenfor gjerdet).

Våren 1921 bestemte Gunnar Hjorth seg for å selge huset, og Sigrid Undset undertegner kjøpekontrakten. For første gang i sitt liv bodde hun et sted der hun kunne innrede etter eget ønske.