logo
Bjerkebæk / Opplevelser / Dikterhjemmet / Arbeidsrommet

Arbeidsrommet

I Dalseg fikk Sigrid Undset for første gang et eget hjemmekontor, der hun fikk muligheten til å arbeide uforstyrret - også på dagtid. Olav Audunssøn ble det første verket som ble skrevet i det nye arbeidsværelset, langt unna hushjelpenes og ungenes ståk og styr. Her kunne hun flytte blikket fra skogen og fuglelivet og fjellbedet utenfor, og innover i menneskenes hjerter som "forandres aldeles intet i alle dage". (Kilde Nan B. Skille - Innenfor gjerdet).

"Kleven" - Sigrid Undsets arbeidsrom. Foto:  Jan Haug