Foto:  Jan Haug / Bjerkebæk. 

Foto: Ian Brodie / Bjerkebæk. 

Foto: Ian Brodie / Bjerkebæk. 

Arbeidsrommet

I Dalseg fikk Sigrid Undset for første gang et eget kontor der hun fikk muligheten til å arbeide uforstyrret. Olav Audunssøn ble det første verket som ble skrevet i det nye arbeidsværelset, langt unna hushjelpenes og ungenes ståk og styr.

Her kunne hun flytte blikket fra skogen og fuglelivet og fjellbedet utenfor, og innover i menneskenes hjerter som "forandres aldeles intet i alle dage".

Kilde: Nan B. Skille - Innenfor gjerdet.