Sigrid Undsets arbeidsværelse på Bjerkebæk
Sigrid Undsets skrivepult. Foto: Marte Kjernsholen / Bjerkebæk

Dikterhjemmet

Bjerkebæk er Sigrid Undsets hjem og dikterverksted. Her bodde hun sammen med sine tre barn i gamle tømmerhus som var flyttet fra to gårder i Gudbrandsdalen. 

Sigrid Undset skapte et særpreget hjem med tradisjonsbevisst og gjennomtenkt innredning. Rundt husene anla hun en vakker hage til glede og nytte.

Hun ga stedet navnet Bjerkebæk. Stedet bærer navnet med rette, omgitt som det er av bjørk og med en liten rislende bekk gjennom hagen. Men Bjerkebæk var også navnet på en nordmann i et dansk syngespill av Erik Bøgh. Slik ga hun sin danske familie et lite vink om at hun nå ville være norsk.

Sitat:

”Det nye huset er blitt så vakkert, at du kan ikke tro det før du har sett det. (…) Jeg kan absolutt ikke få det mer præsis efter min smag.”

 

Sigrid Undset bodde på Bjerkebæk fra 1919 til hun døde i 1949, med unntak av krigsårene da hun bodde i USA.

Mer om Bjerkebæks historie.