Bokhyllen i Peisestua
Jan Haug
Bjerkebæk / Utforsk samlingene / Boksamlingen

Boksamlingen

Sigrid Undsets boksamling består av omtrent 9000 bøker. Samlingen omfatter mesteparten av bøkene Undset eide, selv om en del bøker nok har blitt gitt bort, lånt ut eller gått tapt på andre måter.

Det er bokhyller i nesten alle rom, og den omfattende boksamlingen gir et godt innblikk i hva Undset har vært opptatt av. En god del av bøkene har vært bakgrunnsmateriale for hennes egne bøker og artikler. Mange av bøkene har Undsets signatur, eller har kommentarer og understrekninger som viser at hun har lest dem. I tillegg er det flere som har dedikasjoner fra venner, forleggere og familie, eller fra Sigrid Undset selv.

Bøkene på Bjerkebæk dekker et vidt spekter av emner i tillegg til skjønnlitteraturen, blant annet religion, historie, naturvitenskap, folkloristikk, filosofi, medisin, kunst, bygdebøker og reiselitteratur. Dette dreier seg om bøker Undset selv ønsket å ha og å bevare. Mange av bøkene er kjøpt antikvarisk, og noen har hun selv sørget for å få bundet inn. I følge Charlotte Blindheim ble spesielle bøker bundet inn hos Refsum, ellers brukte hun blant annet Stribolt på Lillehammer. Sigrid Undset var bibliofil, og kjøpte bøker fordi de var fint innbundet. Og mange verk har hun i flere utgaver.

I tillegg til de bøkene som står på Bjerkebæk, finnes en samling på 1282 bøker på Gunnerusbiblioteket i Trondheim. Disse bøkene, som består av norrøn litteratur og nordisk folkeminnelitteratur, ble gitt i gave til det Kongelige norske videnskabers selskabs bibliotek etter Undsets død. Hun hadde selv uttrykt ønske om dette.

På Bjerkebæk har vi to gamle kortkataloger der samlingen er registrert. Boksamlingen ble første gang katalogisert av førstebibliotekar Johan Albert Julius Kjær (f. 1852). I 1924 skriver Sigrid Undset i et brev til Nini Roll Anker:

Biblioteket mit viste sig at være på over 1000 nummere, uten skjønnlitteraturen. Førstebibliotekar Kjær, som var her oppe og hjalp med at katalogisere, var så henrykt over det, så jeg holdt på at sprække av viktighet. Så der står for alle tilfælders skyld en liten formue til ungene.

Hans katalogisering inngår sannsynligvis i kortsamlingen i Sigrid Undsets eget kartotekskap.

I årene 1965-70 ble samlingen så katalogisert av forfatteren og psykiateren Borghild Krane (f. 1906). Denne kortkatalogen, som består av ca 6640 kort, befinner seg i dag på Bjerkebæk. Katalogiseringen ble utført i sommerferiene, og på hennes egen bekostning. I følge Borghild Krane inneholder kortkatalogen ca 2346 skjønnlitterære verk og bøker om litteratur. Ca 1716 titler omfatter religiøse emner, ca 1370 historisk litteratur og ca 1267 diverse andre emner.

I perioden 2005 – 2007 ble størsteparten av boksamlingen registrert og er søkbar i Oria. Denne registreringen har gjort samlingen mye mer tilgjengelig, i tillegg til at verdifulle opplysninger er gjort søkbare. Dette kan være til stor hjelp for blant annet forskere som arbeider med Sigrid Undset. Bøkene er ikke til utlån, men forskere som kommer til Bjerkebæk kan få tilgang til samlingen.