Peoner-foto-RannveigUrdahl
Foto: Rannveig Røstad / Bjerkebæk

Tilgjengelighet

Informasjon til deg med funksjonshemming eller andre spesielle behov.

Vi ønsker at alle våre gjester skal få muligheten til å oppleve bjerkebæk. Hvis du har en funksjonshemming eller av andre årsaker har spesielle behov, har vi her samlet informasjonen som skal gjøre det lettere å planlegge besøket ditt hos oss.

Parkering

Det er mulig å parkere rett utenfor publikumsbygget. Inngang rett fra gateplan tilpasset rullestol. Ellers er det betalt parkering nord for OL-hallene på oversiden av Sigrid Undsets vei.

Publikumsbygg/Kafe/billett/butikk

P-bygg har gjestetoaletter og garderobe med låsbare skap. Godt tilpasset HC, ingen terskler, romslig HCWC, tilgang til aula, butikk og kafe med terrasse utenfor gjennom brede dører.

Museum

Det er mulig å komme til museet via bru fra publikumsbygget. Antakelig er det ikke mulig å bruke brua med elektrisk rullestol på grunn av bruas utforming, den smalner på et punkt. Hagestier og plass utenfor huset ‘Røssum’ har løs grus, som ikke er ideell for manuell rullestol. Museet er vanskelig tilgjengelig for rullestolbrukere på grunn av høye grunnmurer, som gir høye trapper ved inngangene. Inne i husene er det smale gangarealer som passer dårlig for rullestolbrukere.

Gjestebygg/utstilling

Vanskelig tilgjengelig for rullestol på grunn av at utstillingen er laget i et trangt, gammelt uthus.

Hage/park

Det er store høydeforskjeller i hagen, med murer og trapper, samt relativt bratt terreng, som gjør den generelt noe vanskelig tilgjengelig for rullestolbrukere. Det er mulig å komme til både hagen og tunet via flere porter mot gaten.  Disse må da låses opp.