Samfunnsengasjement
Foto: Ukjent / Bjerkebæk

Samfunnsengasjement

Sigrid Undset var en kunnskapsrik og uredd polemiker og hun deltok aktivt i den offentlige verdidebatten. To viktige temaer var kvinnesak og trosspørsmål.

Sigrid Undset var medlem av Den norske forfatterforening fra 1907. I årene 1933-1935 var hun leder av Det litterære råd og fra 1936-40 foreningens formann. I 1935 protesterte Knut Hamsun mot beslutningen om å tildele Nobels fredspris til den tyske pasifisten Carl von Ossietzky, som satt i nazistenes konsentrasjonsleir. Med Sigrid Undset i spissen gikk forfatterforeningen ut mot Knut Hamsuns protest. 

Sigrid Undsets gikk sterkt ut mot nazismen i 30-årene. Som følge av det ble hennes litterære produksjon forbudt i Tyskland.

Hun hadde til tider gode inntekter. Mange henvendte seg til henne med bønn om hjelp. Hun var en gavmild velgjører for fattige og trengende.

Da vinterkrigen (1939-40) raste i Finland tok hun til seg tre finske småbarn. Hun ga Nobelmedaljen sin til inntekt for Finlandshjelpen.

I sitt eksil i USA i 1940-45 arbeidet Sigrid Undset som informasjonssoldat for Norge og de allierte. Hun fortsatte sin utrettelige kamp mot nazismen og hun engasjerte seg for jødenes sak.

I 1947 ble Sigrid Undset tildelt Storkorset av Den kongelige norske St. Olavs Orden ”for fremragende litterært virke og for tjenester for fedrelandet”.