Sigrid Undset ved skrivebordet

Forfatterskap

Sigrid Undset utga i alt 33 romaner og en mengde artikler og essays. Hun debuterte i 1907 med ekteskapsromanen Fru Marta OulieJenny som kom ut i 1911 ble Sigrid Undsets gjennombruddsroman.

Middelalderromanene om Kristin Lavransdatter (1920-1922) og Olav Audunssøn(1925-1927) skrev hun på Bjerkebæk. Hun ble tildelt Nobels litteraturpris i 1928 for sine ”mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv.”  

Sigrid Undset konverterte til katolisismen i 1924. Dette gjenspeiles i en rekke essays og nåtidsromaner som hun skrev på 1930- og 1940-tallet.

I 1940 måtte Sigrid Undset forlate Norge på grunnet hennes aktive motstand mot nazismen. Hun bodde i USA under hele krigen og kjempet utrettelig for Norge og de allierte i artikler og foredrag. Hun engasjerte seg også for jødenes skjebne. Etter krigen vendte hun tilbake til Bjerkebæk som var vandalisert av tyskerne.

"... å skrive det var å leve mitt eget liv og gjøre mitt eget arbeid."

1907: Fru Marta Oulie
1908: Den lykkelige alder
1909: Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis
1910: Ungdom
1911: Jenny
1912: Fattige skjæbner
1915: Fortællinger om Kong Artur og ridderne av det runde bord
1917: Splinten av troldspeilet
1918: De kloge jomfruer
1919: Et kvindesyns­punkt
1920: Kristin Lavrans­datter: Kransen
1921: Kristin Lavransdatter: Husfrue
1922: Kristin Lavransdatter: Korset
1925: Olav Audunssøn i Hestviken. Sankt Halvards liv, død og jærtegn.
1927: Olav Audunssøn og hans børn. Østenfor sol og vestenfor måne for dukketeater
1928: De tre kongsdøtrene i berget det blå for dukketeater
1929: Etapper. Gymnadenia.
1930: Den brændende busk.
1936: Den trofaste hustru.
1937: Norske helgener.
1939: Madame Dorthea.
1942: Return to the Future. Happy Times in Norway.
1943: Sigurd and his Brave Companions.
1947: Lykkelige dager
1949: Tilbake til frem­tiden

Post mortem:

1951: Caterina av Siena