Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem

Bosteder

Sigrid Undset hadde mange bosteder i sitt liv, men det var først da hun kom til Bjerkebæk på Lillehammer at hun fikk innrede det etter sin egen smak, med håndverksmøbler og malerier.

Sigrid Undsets mor, Charlotte Gyth, var datter av kanselliråd Peter Andreas Gyth i Kalundborg i Danmark. I hans hus ble Sigrid Undset født 20. mai 1882. Her bodde hun de to første årene av sitt liv. Sigrid Undsets far, arkeologen Ingvald Undset, var ansatt ved Universitets oldsaksamling i Kristiania. I 1884 flyttet familien til Kristiania og de bosatte seg først i Hasselbakken ovenfor Vestre Aker kirke. Sigrid Undsets far var ikke frisk og familien kom til å bytte bosted flere ganger for å komme nærmere hans arbeidsplass.

Sitat:
"Og jeg har denne gaten kjær, Slik som den ligger, styg og grå, For jeg har lært at længes her Mot alt, jeg ikke kunde få".

Kalundborg, Danmark. Sigrid Undsets fødehjem.

Kalundborg, Danmark. Sigrid Undsets fødehjem.

Sommeren 1909 fikk Sigrid Undset stipend og reiste sydover via Danmark og Tyskland til Italia. Hun bodde i Roma frem til sommeren året etter. I Roma møtte Sigrid Undset maleren Anders Castus Svarstad. De giftet seg i Antwerpen i 1912 og bosatte seg først i London og senere i Roma der sønnen Anders Castus ble født.

Tilbake i Norge fikk de leie et hus på Ski (1913 – 1915) og senere bodde de i en leilighet på Sinsen inntil Sigrid Undset flyttet med barna til Lillehammer i 1919.

I 1925 var Sigrid Undset tilbake i Roma på et lengre opphold. Da Norge ble invadert i 1940 måtte Sigrid Undset flykte. Hun bosatte seg i USA de fem årene krigen varte. 

Hun kom tilbake til Bjerkebæk i 1945, der hun bodde der de siste 4 årene av sitt liv.

Bostedene:

Kristiania fra 1884:
1884- 1886 Hasselbakken
1886 -1890 Lyder Sagens gt. 10
1890- 1892 Keysers gt.
1892- 1894 Observatoriegt. 
1894- 1897 Steens gt. 5
1897- 1901 Vibes gate 20

Roma 1909 -1910:
Via Gregoriana 42
Via Frattina 138

London 1912
Roma 1913
Ski 1913 - 1915
Kristiania 1916 - 1919
Bjerkebæk 1919 - 1949
Roma 1925 (3 måneder)

USA 1940 - 1945:
Hotell Margaret, 97 Columbia Heights, Brooklyn.