Asters i tunet på Bjerkebæk
Foto: Bjerkebæk

Sommerskyer

kl. 11.30 og 13.30

Torsdag–søndag i juli

Sommerskyer – hagespill på Bjerkebæk

Stig inn i Sigrid Undsets frodige hage på Bjerkebæk,  og videre inn i dramatikken som utspiller seg i hennes rike forfatterskap.
Unge skuespillere vil gi deg små drypp fra noen av Undsets verker, som Jenny, Tilbake til fremtiden og Fortellingen om Viga-Ljot og Vigdis.
Hagespillet settes opp av og med unge krefter, med Aslak Sørenes Velure på manus og regi.

Hagespillet «Sommerskyer» er finansiert av Sparebank 1 Gudbrandsdalen.