Sigrid Undset skrivebord ser opp

Foto: Ukjent / Bjerkebæk

Sigrid Undsets religiøse liv

Fra
7. september

Til
29. september

Lørdag og søndag i september

Sigrid Undsets religiøse oppvåkning.

Sigrid Undset vokser opp i et hjem med lite religiøs påvirkning, og hun kan i ungdomsårene best beskrives som religiøst likegyldig. I 1924 konverterer hun til katolisismen. Hva har skjedd i løpet av disse årene?


Bli med på en omvisning i det vakre dikterhjemmet, hvor vi skal dykke ned i Sigrid Undsets religiøse liv. Hvordan skjedde hennes religiøse oppvåkning, hvordan kommer troen til syne i hennes forfatterskap og hvordan preger religiøsiteten hennes liv?

Se vårt daglige program på "Hva skjer kalenderen".