lesevandring Bjerkebæk Foto Tone Iren Eggen Tømte
Foto: Tone Iren Eggen Tømte / Bjerkebæk

Lesevandring

Hver dag i sommersesongen og helger i september

I hagen

Langs stien i den vakre hagen på Bjerkebæk kan du lære mer om Sigrid Undset og hagen hennes.

Hele sitt liv drømte Sigrid Undset om å få sin egen hage.

Det går en grønn tråd av lengsel gjennom hennes oppvekst, og i alle hennes romanene tar hun i bruk sine erfaringer og forestillinger om naturen.

Her på Bjerkebæk fikk hun endelig sin egen hage. I 1924 hadde hun kjøpt og gjenreist Dalsegstua på Bjerkebæk og anlagt hagen slik den ligger her i dag. I 1924 konverterte hun også til katolisismen. Det har vi også valgt å markere på vandringen. I tillegg kan du lese litt om Sigrid Undsets kjærlighet til fuglene i skogen bak huset. I vår ble det satt opp flere fuglekasser rundt i den lille skogen, for å minnes fuglegleden Sigrid Undset ga uttrykk for.

Bli med på en lesevandring inn i Sigrid Undsets biografi og forfatterskap.

Se vårt daglige program på "Hva skjer kalenderen".