logo
Det er fornyes_redigert_AK_Eggen.jpeg
Foto: Ann Kristin Eggen / Bjerkebæk
Bjerkebæk / Hva skjer? / Dagshendelser / Det er fornyes man skal - Sigrid Undsets reiser

Det er fornyes man skal - Sigrid Undsets reiser

Hver dag juni - august, helger i september.

Tidspunkt
Hele dagen

Bli kjent med Sigrid Undset gjennom syv utvalgte reiser.

Foreldrene tok tidlig den eldste datteren Sigrid med inn i litteraturens og historiens verden. Gjennom fortellinger, atlas og bildebøker gjorde hun sine første reiser.

Reisene
Livet startet i morfarens hus i Kalundborg i Danmark og fortsatte med familien fra adresse til adresse i Kristiania, før hun som voksen la ut på en stor og etterlengtet reise gjennom Europa til Italia. Hun reiste i farens fotspor. Kanskje hadde hun farens store verk Fra Akershus til Akropolis i kofferten.

«Det er fornyes man skal når man reiser – man skal samle inn også, men mest skal man fornyes», skrev hun i et av de første reisebrevene. Hun ville reise fri og frank – uten for mye å bære på.

Hun søkte middelalderbyer og ruiner. Kirker, katedraler og religiøse valfartssteder. Kunst og natur. Hun reiste i østerled og vesterled. Underveis samlet hun postkort. Album på album fylte hun med uskrevne kort. Hun trengte dem kanskje til sine egne historier.

Flukten
Den lengste reisen i tid og rom var ikke frivillig. Den var en flukt. Den gikk jorda rundt og varte i fem år. Fem krigsår. 
Juli 1940: Sigrid Undset var på flukt fra nazistene. I Japan ventet hun på båt til Amerika. Her kjente hun seg innimellom overraskende glad, tross krigen og tapet av sønnen Anders.

Utstillingen
Utstillingen presenteres i gjestehuset i hagen på Bjerkebæk. Med koffert og hatteeske, billetter og reisehåndbøker, postkort og film, lyd og lys ønsker vi de besøkende velkommen inn i Sigrid Undsets reiseunivers.

To personer som ser på utstillingen "Det er fornyes man skal" på Bjerkebæk, Lillehammer.

Foto: Ann Kristin Eggen / Bjerkebæk