Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk på Lillehammer
Foto Mark Purnell

Om Bjerkebæk

Bjerkebæk er Sigrid Undsets hjem og dikterverksted like i utkanten av Lillehammer sentrum. Stedet ble åpnet som museum i 2007 og er gjenskapt slik det så ut på 1930-tallet. 

Stiftelsen Lillehammer museum omfatter friluftsmuseet Maihaugen, Norges Olympiske Museum, Norges Postmuseum og dikterhjemmene Aulestad Bjørnstjerne Bjørnsons hjem og Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem.

Dikterhjemmene Aulestad og Bjerkebæk som var de to dikternes hjem og bosteder i en lengre periode, eies i dag av Staten ved Kulturdepartementet, men forvaltes av Stiftelsen Lillehammer museum.

Bjerkebæks historie

Bjerkebæk består av flere bygninger: "Røssum" og "Dalseg" som var Sigrid Undset hjem, med "Gjestehuset" - et anneks i hagen. Da Bjerkebæk åpnet som museum i 2007, stod også "Publikumsbygget" ferdig, med billettsalg, museumsbutikk, foredragssal og kafé.

Sigrid Undset selskapet

Sigrid Undset Selskapet er en forening som gjennom sin virksomhet skal fremme interessen for Sigrid Undset og hennes forfatterskap samt støtte arbeidet med Norsk litteraturfestival, Sigrid Undset-dagene.

Miljøsertifisering

På Bjerkebæk har vi et bevisst forhold til miljøet. Vi satser for å tjene miljøet og ta ansvar for fremtidige generasjoner.