Det er fornyes man skal - Sigrid Undsets reiser

Bli kjent med Sigrid Undset gjennom syv utvalgte reiser.

Fast utstilling

Tidspunkt
Hele dagen

Foreldrene tok tidlig den eldste datteren Sigrid med inn i litteraturens og historiens verden. Gjennom fortellinger, atlas og bildebøker gjorde hun sine første reiser.

Reisene

Livet startet i morfarens hus i Kalundborg i Danmark og fortsatte med familien fra adresse til adresse i Kristiania, før hun som voksen la ut på en stor og etterlengtet reise gjennom Europa til Italia. Hun reiste i farens fotspor. Kanskje hadde hun farens store verk Fra Akershus til Akropolis i kofferten.

«Det er fornyes man skal når man reiser – man skal samle inn også, men mest skal man fornyes», skrev hun i et av de første reisebrevene. Hun ville reise fri og frank – uten for mye å bære på.

Hun søkte middelalderbyer og ruiner. Kirker, katedraler og religiøse valfartssteder. Kunst og natur. Hun reiste i østerled og vesterled. Underveis samlet hun postkort. Album på album fylte hun med uskrevne kort. Hun trengte dem kanskje til sine egne historier.

Flukten

Den lengste reisen i tid og rom var ikke frivillig. Den var en flukt. Den gikk jorda rundt og varte i fem år. Fem krigsår.

Juli 1940: Sigrid Undset var på flukt fra nazistene. I Japan ventet hun på båt til Amerika. Her kjente hun seg innimellom overraskende glad, tross krigen og tapet av sønnen Anders.

Utstillingen

Utstillingen presenteres i gjestehuset i hagen på Bjerkebæk. Med koffert og hatteeske, billetter og reisehåndbøker, postkort og film, lyd og lys ønsker vi de besøkende velkommen inn i Sigrid Undsets reiseunivers.

Markeringen

I 2019 markerer Stiftelsen Lillehammer museum at det er 100 år siden Sigrid Undset kom til Lillehammer.

På hennes fødselsdag 20. mai innvies den nye aulaen på Bjerkebæk. Samme dag åpner utstillingene «Det er fornyes man skal - Sigrid Undsets reiser» på Bjerkebæk og Å hjemme seg - i Sigrid Undsets hus er det mange rom på Lillehammer Kunstmuseum.