logo
Bjerkebæk / Opplevelser / Hagen / Historien om hagen / Restaureringsprosjektet

Restaureringsprosjektet

Hagen ble stående slik uten videre stell helt fram til 1998 med kun et par sporadiske forsøk på å gjøre noe; først i 1977 ved Lillehammers 150 - års jubileum, da ble det bevilget 5000 kroner fra kommunen til å sette i stand Bjerkebæks hage. Arbeidet ble utført av parkvesenet. Deretter ble det i 1982 gjennomført en dugnad av Lillehammer hagelag ved 100- årsdagen for Sigrid Undsets fødsel.

I forbindelse med at Bjerkebæk bli museum, ble det ble satt i gang et prosjekt for å restaurere hagen. Det ble gjort registreringer for å finne ut hvilke, om noen, av de gamle plantene som var å finne i hagen.