logo

I 1925 var hagen ferdig slik hun ønsket å ha den. Da var trær plantet, rose- og staudebed fylt med planter, frukt-, bær - og grønnsakhage laget. Men i årene som fulgte ble det hele tiden hentet inn nye ting inn i hagen, inspirasjon fikk hun ved å brevveksle med hagevenner som for eksempel forfatterne Gøsta av Geijerstam og Nini Roll Anker. Mange rosesorter og løkplanter ble gjennom årene forsøkt, men mange røk ut på grunn av frost. Men hagen var hele tiden meget frodig og velstelt, og på trettitallet var den godt etablert og på sitt mest praktfulle.