logo

Sigrid Undset var botanisk interessert allerede fra ung alder, og Carl von Linné var en tidlig inspirasjon for henne. Etter at hun kjøpte Bjerkebæk i 1921 ville hun straks lage seg hage. Dette var litt av en oppgave; det ble kjørt vekk 1500 lass stein før det var klart til å anlegge en hage her. Bildet viser hagen før arbeidet startet og steinen kjørt vekk. Sigrid Undset og sønnen Hans.