logo

Foto Bjørn Mølmen

Foto Bjørn Mølmen

Foto Morten Brun

« - undres om sneen enda ligger i fonner i bakliene oppover skogen, og om hvitveisen dekker bunnen i løvliene, bortimellom sprettende ungbjerk hvis bark er brun og barnslig glatt og blank enda, innunder grågrønne askestammer.

Hvor vårbekkene stanser på flat mark - i en grop mellom bakkehelningene og vannet står og sipler ned i svart, mulden jord, er soleihov sprunget ut med sine smørgule blomsterdriver?

Mon det går an å gå ute i de bleke, brune myrer og spise tranebær, mens det sure, iskolde vann driver gjennom snørehullene på beksømstøvlene.» 

Fra "Pinse i Rom". Morgenbladet, 1910