logo

«For det er lykken ved at være en drømmer, at saa hedt kan ingen anden nyde al sommerens sol og deilighet.

Ti jeg forstaar da, jeg føler det naar solen skinner paa mig, at af jord er jeg tagen og til jord skal jeg blive, og det er en hellig handling for mig at lægge min haand paa den solvarme muld, og at jeg, jordens barn favner min egen æt, naar jeg lægger min haand om en blomsterstængel.»

Brev til Andrea Heiberg, 3. april 1900