logo

Foto Bjørn Mølmen

«Fordi hun var som hun var, hadde alltid hendt.Hennes sinn måtte svaie og bøye seg villsomt for et pust en dag fordi det hadde vokst i været så rankt og spedt.

Og han selv hadde trodd hun kunne vokse som et tre vokser, og han hadde ikke forstått, hun grodde bare som en blomst, en skjør og saftfull stengel som higer i været for å få sol og få slå ut i blomst med alle sine tunge, lengselsfulle knopper.

Bare en liten pike hadde hun vært, hun òg. Og det skulle bære den evige sorg i hans sinn, at han hadde ikke sett det før det var for sent.»

Utdrag fra "Jenny", 1911