Publikumsbygget, arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk.

Publikumsbygget

Hovedinngangen til Sigrid Undsets hjem og hage går gjennom publikumsbygget - der det er billettsalg, museumsbutikk, kafé og aula.

Publikumsbygget stod ferdig til åpningen av museet i 2007, og er tegnet av arkitekten Carl-Viggo Hølmebakk.

Arkitekten

Juryen som valgte ut Hølmebaks forslag begrunnet valget med at bygget hadde et svært klart og overbevisende konsept som bygger på en idé om kontrast og konsentrasjon. 

Bygget er en klar grense og skjerm mellom vegen og Bjerkebæk. Gjennom en vakker kurvet glassvegg åpner bygget seg mot hagen og vi får en opplevelse av å befinne oss i naturen.

Guds skjønne døtre er den lyriske tittelen arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk ga bygget. Tittelen er hentet fra et essay Sigrid Undset skrev i Verdens Gang 22. desember 1947.

Bygget

Publikumsbygningen er plassert ovenfor Bjerkebæk med inngang fra en gruslagt forplass mot Sigrid Undsets veg. Den lange fasaden mot vegen er i mur.

Adkomsten til Bjerkebæk går gjennom murdelen, for så å komme ut i den organisk formede publikumssonen. Herfra kan man skimte de gamle husene gjennom en buet glassvegg og skogen nedenfor.

For å komme ned til Bjerkebæk, må man gå gjennom den gamle hestehamningen og krysse skigarden som markerer grensen mellom det nye anlegget og det opprinnelige dikterhjemmet.

De fredede bygningene og hagen får ligge mest mulig urørt.

 

Utvidelsen i 2019

Verandaen mot sør blir glasset inn,  og endrer foredragssalen til en aula med inntil 120 sitteplasser.

Endringene

Innglassingen av terrassen vil øke publikumskapasitet til det dobbelte og gi et godt grunnlag for arrangementer og utstillinger.

Det blir også bygget en bedre lydsluse mellom aulaen og resten av bygningen. Samtidig bygges to ekstra trapper ned til terreng som vil gi publikum bedre og lettere adgang til hagen.

Utvidelsen gjøres i tråd med utformingen av resten av bygningen, og det er Carl-Viggo Hølmebakk som står for prosjekteringen, som han gjorde i 2007. 

Byggingen ble igangsatt allerede i desember 2018, og aulaen blir ferdigstilt til sommersesongen 2019, med stor åpning den 20. mai. 

Skolebesøk

Den nye aulaen blir et viktig tilskudd for å ta imot skolebesøk på Bjerkebæk.

Vi samarbeider også med Norsk Litteraturfestival, Litteraturhus Lillehammer, UNESCO Litteraturby, Nansenskolen og Sigrid Undset Selskapet om programmering, og for 2019 er det planlagt mange arrangementer på Bjerkebæk i anledning 100 års jubileet.

 

Planlantegning for publikumsbygget på Bjerkebæk, viser utbygging 2019.

Bildetekst:

Bygningen utvides nå slik at vi får en aula med 120 sitteplasser, forbedret lydskille til resten av bygningen og nye trapper til terreng. 
 

Hovedinngang, publikumsbygg, Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem

Foto Mark Purnell