logo

Mange kommenterer Sigrid Undsets blikk som innadvendt også når hun ser rett på betrakteren. Hun bød absolutt på seg selv og sine meninger, men helst gjennom det skrevne ordet. Fotografiet av Sigrid Undset med hånden under haken var ett av dem hun selv likte aller best. Her har hun det innadvendte og tankefulle blikket. Dette er hennes dikterblikk inn i historiens mysterier.

(Kilde Et Nobelt møte, om Bjørnstjerne Bjørnson og Sigrid Undset)

Foto: Aage Remfeldt, utsnitt