logo
Jørn Øyrehagen Sunde. Foto privat.
Bjerkebæk / Hva skjer? / Arrangementer / Guds skjønne døtre

Guds skjønne døtre

onsdag 15. september
kl.18:00

I dette foredraget vil Jørn Øyrehagen Sunde se nærmere på hvordan Sigrid Undset var en av få i sin samtid med inngående kjennskap til norsk middelalderrett.

 

Bestill billetter nå!

 

 

 

Guds skjønne døtre er navnet på publikumsbygget på Bjerkebæk. Navnet er hentet fra tittelen til et essay Sigrid Undset skrev under eksil i USA under den andre verdskrig. I essayet tar Undset utgangspunkt i en allegori om «Guds fire døtre» i det norrøne dannelsesverket Kongsspegelen, for å fundere over samfunnsverdier som er under press i «vår forvirrede, plagede og sundsprengte verden».

Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie og leder av Landslovprosjektet. Han har sett nærmere på hvor Sigrid Undset fikk kunnskapen om «Guds fire døtre» fra. Ikke minst ser han nærmere på hvordan Sigrid Undset var en av få i sin samtid med inngående kjennskap til norsk middelalderrett. Denne innsikten brukte hun både i sine essays med klar samtidsadresse og i historiske romer med en klar samtidsinteresse, uten å være historisk upresis. Gjennom essayet "Guds fire døtre" og romanen "Kransen" vil han se nærmere på tre eksempler fra norsk middelalderrettshistorie som Sigrid Undset brukte aktivt i sitt forfatterskap, og hvordan hun på denne måten ga middelalderen samtidsrelevans.

Foredraget  holdes i aulaen inne i publikumsbygget på Bjerkebæk.