Foto: Julia Pike / Gyldendal

100 år med Sigrid Undset

Lars Mytting om Gudbrandsdalen som inspirasjonskilde og eget forfatterskap

Mandag 19. august

kl. 18.00 - 19.00

Lars Mytting vil fortelle om hvordan kulturen i Gudbrandsdalen, gammel og ny, har formet ham som forfatter. Han vil legge særlig vekt på «Søsterklokkene» og ta for seg hvordan beretninger fra senmiddelalderen har blitt videreført i romanen. «Sant og usant er like interessant», sier han om den muntlige fortellerkulturen og deres opphav i lokale sagn og beretninger.

Det er 100 år siden Sigrid Undset flyttet til Lillehammer. Dette markeres med arrangement hele året.

Forfattere er invitert til å foredra over ulike tema.

Full oversikt finner du her

Billetter:
Billett til foredrag inkluderer også adgang til museets omvisninger hele dagen:

Voksen kr 135,-
Student/honnør kr 95,-
Årskort SLM/medlem Sigrid Undset-selskapet: Voksen kr 100,-
Årskort SLM/medlem Sigrid Undset-selskapet: Student/honnør kr 70,-

Kun 150 plasser. Vi anbefaler å forhåndskjøpe billett. Kjøp i dag!

Eventuelle restbilletter selges på Bjerkebæk 1 time før forestillingsstart.

 

 

Lillehammer, Maihaugvegen 1, Oppland
Lillehammer Museum