Skole- og barnehagetilbud

Museum
Målgruppe

Lykkelige dager

1.- 7. trinn
Elevene blir kjent med Sigrid Undset og Bjerkebæk. De får høre fra "Lykkelige dager" om Sigrid og hennes barns oppvekst i 1920-årene.

«Jeg har levet i historien all min dag»

Videregående
I årestua møter vi «Sigrid Undset».

NB! Opplegget gjennomføres på Maihaugen.