Parkering

Gratis parkering ved Kristin og Håkonshall på oversiden av veien.

Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem ligger sentralt plassert, vis-a-vis Håkons og Kristins hall  på Stampesletta. På parkeringsplassen utenfor Kristins hall er det gratis parkeringsplasser.

For bevegelseshemmede er det mulig å parkere like ved hovedinngang til Publikumsbygget i Sigrid Undsets vei.

Publikumsbygget med billettsalg, museumsbutikk, kafé, foredragssal og toaletter er godt tilrettelagt for både barnevogner og rullestoler.