Publikumsbygget, arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk.

Publikumsbygget

Hovedinngangen til Sigrid Undsets hjem og hage går gjennom publikumsbygget - der det er billettsalg, museumsbutikk, kafé og foredragssal.

Publikumsbygget stod ferdig til åpningen av museet i 2007, og er tegnet av arkitekten Carl-Viggo Hølmebakk.

Juryen som valgte ut Hølmebaks forslag begrunnet valget med at bygget hadde et svært klart og overbevisende konsept som bygger på en idé om kontrast og konsentrasjon. 

Bygget er en klar grense og skjerm mellom vegen og Bjerkebæk. Gjennom en vakker kurvet glassvegg åpner bygget seg mot hagen og vi får en opplevelse av å befinne oss i naturen.

Publikumsbygningen er plassert ovenfor Bjerkebæk med inngang fra en gruslagt forplass mot Sigrid Undsets veg. Den lange fasaden mot vegen er i mur. Adkomsten til Bjerkebæk går gjennom murdelen, for så å komme ut i den organisk formede publikumssonen. Herfra kan man skimte de gamle husene gjennom en buet glassvegg og skogen nedenfor. For å komme ned til Bjerkebæk, må man gå gjennom den gamle hestehamningen og krysse skigarden som markerer grensen mellom det nye anlegget og det opprinnelige dikterhjemmet. De fredete bygningene og hagen får ligge mest mulig urørt

Guds skjønne døtre er den lyriske tittelen arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk ga bygget. Tittelen er hentet fra et essay Sigrid Undset skrev i Verdens Gang 22. desember 1947.

Hovedinngang, publikumsbygg, Bjerkebæk Sigrid Undsets hjem

Foto Mark Purnell

Foredragssalen. Foto Jan Haug