Martagonlilje i hagen på Bjerkebæk. Foto Bjørn Mølmen

En hage og dens utforming kan i mange henseende gjenspeile hageeierens personlighet. Slik er det med Sigrid Undsets hage, som ble utformet av den botanikk– og hageinteresserte Sigrid Undset umiddelbart etter at hun kjøpte Bjerkebæk i 1921.

Hele oppbyggingen av hagen i krysningspunktet mellom det historiske og det moderne, fra husenes plassering til murer og plantevalg kan sies å lede sammen til et bilde av Sigrid Undset. Hun skapte en frodig hage med frukt, bær og grønnsaker i tillegg til stauder, roser og løkplanter. 

Å stige inn i Bjerkebæks hage skal være som å komme 70 år tilbake i tid og man når som helst kan regne med å se forfatterinnen selv komme vandrende gjennom hagen.

Historien om hagen

Bjerkebæk har en tidstypisk hage fra 20-tallet, planlagt og utformet av Sigrid Undset. Den stod ferdig i 1925. Hagen er gjenskapt slik den var midt på 30-tallet, med staudebed, frukthage, urtebed, trapper, murer og grusganger.

Hagens årstider

Sigrid Undset deler sterke blomster- og naturopplevelser med leseren i romaner og noveller, men også i artikler og brev. Fotografiene viser hagen gjennom flere årstider. 

Poetisk hagevandring

Hvorfor hadde Sigrid Undset et så sterkt forhold til naturen, planter og til sin egen hage? Hver søndag i juni, juli og august kan du bli med på en poetisk hagevandring der du får oppleve hagen gjennom Sigrid Undset egne ord.